wetsvoorstel franchise update

Status wetsvoorstel franchise

Hoe staat het er voor met het wetsvoorstel franchise? Het wetsvoorstel is 17 juli jl. ingediend bij de Raad van State en momenteel buigt de afdeling Advisering van de Raad van State zich hierover. Dat meldt de nfv.

De Nationale Franchisegids plaatste een update. Lees het hele artikel hier!