BVFN vindt franchisecode oude wijn in nieuwe zakken

Indien het evenwicht in de franchisesector op korte termijn onvoldoende wordt hersteld, door welke code dan ook, vindt de BVFN dat wetgeving zo langzamerhand de enige oplossing is. Volgens de BVFN komt de concept franchisecode onvoldoende aan haar eigen doelstelling tegemoet.
zie voor het volledige artikel de onderstaande link:

http://franchiseplus.nl/nieuws/BVFN-vindt-franchisecode-oude-wijn-in-nieuwe-zakken.html

Start consultatie Nederlandse Franchise Code

Uw bestuur vraagt u om een reactie te geven op de vandaag gepresenteerde consultatieversie van de nieuwe Nederlandse Franchise Code.

De code is geschreven door 4 personen, welke zijn ondersteund door een denktank. Als zodanig is de code dan ook een voorstel aan de sector.
De BVFN is niet betrokken bij het opstellen van het eerste concept, maar wordt nu wel in de gelegenheid gesteld haar visie daarop te geven. De BVFN zal daartoe alle reacties van haar leden inventariseren en vervolgens nader bepalen op welke wijze zij het Ministerie van Economische Zaken zal berichten. Omdat slechts een zeer korte tijd beschikbaar is gesteld om te reageren is het van belang dat u zo spoedig mogelijk uw mening over deze code aan ons doorgeeft.

Voor nadere informatie of overleg kunt u ook contact opnemen met het bestuur van de BVFN via het secretariaat van de vereniging.

Uitnodiging persbijeenkomst concept Nederlandse Franchise Code

Beste dames en heren,

Afgelopen najaar zijn wij met u allen het gesprek aangegaan over franchising in Nederland. Uit dat gesprek kwam eenduidig naar voren dat er behoefte was aan een nieuwe Franchise Code. Met die constatering is een kleine schrijfcommissie uit uw midden aan de slag gegaan.

Inmiddels heeft dat een ontwerp voor een nieuwe Nederlandse Franchise Code opgeleverd. Om te horen hoe de sector dit ontwerp beoordeelt, wordt een openbare consultatie georganiseerd. Deze zal op dinsdag 16 juni worden geopend met een persconferentie van de schrijfcommissie.
U bent van harte uitgenodigd om deze mijlpaal bij te wonen en uiteraard ook om daarna uw visie op het ontwerp kenbaar te maken. Nadere informatie over de perspresentatie kunt u vinden in de bijgevoegde uitnodiging en op:

http://franchiseplus.nl/nieuws/Nieuwe-Franchise-Code-wordt-16-juni-gepresenteerd.html

Met vriendelijke groet,

Jeannine de la Bursi en Sarah Lee Tilly
Ministerie Economische Zaken