Nieuwsbrief 31 augustus 2016

Geachte leden,

Prognoseproblematiek als acquisitiefraude

Onlangs is het wetsvoorstel over acquisitiefraude in werking getreden. Doel en strekking van deze wet is om acquisitiefraude tegen te gaan. Er kan sprake zijn van acquisitiefraude bij:
– misleidende mededelingen;
– waarbij essentiële informatie wordt weggelaten, verborgen wordt gehouden, of op onduidelijke wijze wordt gepresenteerd;
– terwijl die informatie nodig is om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen.

Als er sprake is van acquisitiefraude, dan heeft dit omkering van de bewijslast tot gevolg. Op deze manier heeft de wetgever ook aan ondernemers bescherming willen bieden die slachtoffer van acquisitiefraude zijn. Daarnaast is acquisitiefraude strafbaar gesteld.

Minister Kamp heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat met de invoering van deze regeling van acquisitiefraude, de franchisenemer hier jegens een franchisegever bescherming aan kan ontlenen. Als voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst door de franchisegever een ondeugdelijke prognose verstrekt wordt, dan heeft de franchisenemer achteraf het voordeel van de bewijslastomkering. Tevens kan een franchisenemer gerichter strafrechtelijke aangifte doen. Hierbij gaat een kopie van de brief van de Minister.

Aan franchisenemers zijn dus belangrijke juridische instrumenten toegekend die hun positie bij prognoseproblematiek aanzienlijk kunnen versterken.

Brief Minister Kamp ter beantwoording Kamervragen Mei Li Vos

Naar aanleiding van de Kamervragen van Mei Li Vos in juni dit jaar, inzake het optreden van OM en FIOD tegen frauderende franchisegevers, zond Minister Kamp op 29 augustus jl. een brief ter beantwoording van deze vragen aan de Tweede Kamer.

Klik hier om de brief te downloaden.