Op de agenda: Procedurevergadering nieuwe wet franchise

De behandeling van de nota van de nieuwe wet franchise staat op de agenda tijdens procedurevergadering van de commissie Economische Zaken en Klimaat.

Procedurevergadering nota wet franchise geagendeerd

De nota naar aanleiding van het verslag (beantwoording van de vragen van de Kamerleden) is beschikbaar en openbaar geagendeerd op maandag 18 mei 2020, vanaf 16:15 uur. Als agendapunt 4 komt de wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise) aan de orde.

Nu dit definitief op de agenda staat, is er weer een belangrijke stap gezet richting de nieuwe Wet Franchise.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de uitkomst van deze procedurevergadering.