Begeleiding bij conflicten

De Belangenvereniging voor Franchisenemers Nederland staat, indien nodig, haar leden bij of kan hen vertegenwoordigen in bepaalde situaties. Het kan voorkomen dat binnen een franchiseformule een conflictsituatie ontstaat tussen een franchisegever en franchisenemer(s). Als middels overleg geen overeenstemming bereikt kan worden, kan men de BVFN om raad vragen.

Deskundige franchiseadviseurs kunnen, eventueel samen met juridische deskundigen, de franchisenemer adviseren en informeren over de rechten en plichten die zij hebben, maar ook ondersteuning bieden bij conflictsituaties tussen franchisenemer en franchisegever of tussen franchisenemer en (lokale) overheid.