Individuele en collectieve advisering

De BVFN staat voor de belangen van zowel individuele franchisenemers als collectieven zoals franchiseraden of franchiseverenigingen. Wij zijn gesprekspartner namens vele gelieerde franchisenemers in Den Haag.

Individueel

Een franchisenemer van welke franchiseorganisatie dan ook kan op enig moment om een bepaalde  reden genoodzaakt zijn een beroep te doen op bijstand. Dit kan zijn bij het aangaan van een franchiseovereenkomst of bij de onderhandeling hiervan. Maar ook bij conflicten tussen franchisegever en franchisenemer of tussen franchisenemer en een (lokale) overheid. De BVFN kan hierbij behulpzaam.

Daarnaast adviseert de BVFN over onderstaande onderwerpen:

  • Franchisehandboek;
  • Contracten;
  • Jaarplannen en budgetten;
  • Overleg en begeleiding;
  • Toegevoegde waarde formule;
  • Franchise fee.

Collectief

In de praktijk komt het bij grotere franchiseformules vaak voor dat franchisenemers hun belangen bundelen, bijvoorbeeld via een vereniging van franchisenemers of een franchiseraad. Ook binnen zo’n collectief speelt de BVFN een rol.

Zo draagt de BVFN bij door advies uit te brengen over hoe op een constructieve wijze franchise-overleggen te voeren, of hierbij begeleiding te bieden. Tevens biedt de BVFN ondersteuning bij de diverse problematieken die het collectief van een bepaalde groep franchisenemers wil verbeteren.

Wilt u als franchisenemer of als collectief ook samen sterker staan? Schrijf u dan nu gratis in.