Actualiteiten

Als ondernemer is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de actualiteiten in de branche. Dit is voor franchisenemers niet anders. Door de continue veranderende marktomstandigheden zullen franchise ontwikkelingen zich sneller en soms ook ingrijpender voordoen. Veranderende marktomstandigheden hebben ook gevolgen op de besluitvorming van de franchisegever.

Soms ontstaat de drang om bepaalde besluiten sneller in de franchiseorganisatie aan te passen. Het is aan de franchisenemers of hun belangenverenigingen zoals een franchiseraad of franchisevereniging de eigen rechten en plichten helder te hebben. De BVFN helpt u bij het op de hoogte houden van alle plichten en verantwoordelijkheden.

De BVFN kan u als franchisenemer of uw vertegenwoordiger hierbij goed ondersteunen. Met verstand van zaken op het gebied van franchise, juridische zaken en financiële afspraken zoals fee is de BVFN van toegevoegde waarde voor haar leden.