Voorlichting

De BVFN is een laagdrempelige gesprekspartner voor alle franchisenemers en andere franchisenemersverenigingen in Nederland. De belangenvereniging biedt ruimte en capaciteit aan beantwoording van franchise gerelateerde vragen uit de markt. De BVFN heeft hiervoor een platvorm beschikbaar gesteld voor leden. Dit platform is een besloten portal, speciaal voor leden. Middels dit portal heeft de franchisenemer toegang tot allerlei relevante informatie. Zo kan de BVFN een grote groep voorlichten over belangrijke onderwerpen in de franchisewereld.

De BVFN is een transparante, professionele en betrokken organisatie die kennis en ervaring samenbrengt om de franchisenemers in Nederland op eerlijke wijze bij te staan in hun rechten en plichten vanuit de franchiserelatie met franchisegevers. Hierbij is altijd het doel om de relatie tussen franchisenemer en franchisegever te versterken.