CAMP Advocatuur & Mediation

Logo BVFB partner advocaat

CAMP Advocatuur is een gespecialiseerd advocatenkantoor op het gebied van franchise. Het kantoor is gevestigd aan de Herengracht 514 in Amsterdam.

Oprichter en advocaat Margot van Camp heeft veel ervaring als adviseur, bemiddelaar en als procesadvocaat bij juridische franchisevraagstukken. Zij is zeer bedreven in het opstellen en beoordelen van franchisecontracten en alle daaraan gelieerde overeenkomsten, in het vaststellen van de juridische positie(s) in geval van een (tussentijdse) beëindiging van de franchisesamenwerking alsmede in het voeren van gerechtelijke procedures in geval van conflictsituaties tussen franchisenemer(s) en franchisegever.

CAMP Advocatuur zet deze kennis en ervaring met veel passie en toewijding in ter ondersteuning aan de leden van de BVFN.