Is Autoriteit Franchise Markten de oplossing?

Op initiatief van VEDIS gingen franchisegevers en –nemers en alle brancheorganisaties die hen vertegenwoordigen op 16 september in Rotterdam met elkaar in debat. Het thema was ‘Beter strijden met elkaar dan tegen elkaar’. Strijd was er, maar ook saamhorigheid. De Nederlandse franchiseorganisaties zijn in staat het midden- en kleinbedrijf overeind te houden tijdens de aanhoudende laagconjunctuur in de sector. Hieronder vindt u een terugblik van VEDIS op het debat.

Uitnodiging voor het VEDIS Franchise Debat – 16 september 2014

Geachte leden,

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor het VEDIS Franchise Debat op dinsdag 16 september a.s. te 16.00 uur. Het debat heeft als thema “Beter strijden met elkaar dan tegen elkaar” (een meer beschermde wettelijke positie voor de franchisenemer leidt tot betere resultaten voor de franchisegever).

Aan dit Franchisedebat nemen deel:

– Nederlandse Franchise Vereniging (NFV);
– de nieuw opgerichte Belangenvereniging Franchisenemers (BVFN);
– Van Benthem & Keulen advocaten & notariaat: partner Mw. Monique Vreeburg;
– vanuit het VEDIS bestuur: Henk Gianotten.

Het debat zal plaatsvinden op navolgende locatie en tijdstip:

Arminius Congres- en Debatcentrum
Museumpark 3
3015 CB Rotterdam

U kunt zich aanmelden via onderstaande link, op de website van VEDIS.
http://www.vedis.org/index.php?page=246&sid=1

Graag via de link op de website in het aanmeldformulier bovenaan aangeven dat u bij deelneemt aan het VEDIS Franchise Debat! Als u al eerder bent aangemeld, hoeft dit niet nogmaals te gebeuren.

Regelgeving domineert – gekruid VEDIS Franchisedebat d.d. 16 september 2014

Een flink aantal franchisegevers en –nemers en brancheorganisaties die hen vertegenwoordigen, nam op dinsdag 16 september jl. in Rotterdam deel aan het VEDIS Franchisedebat. Het thema was ‘Beter strijden met elkaar dan tegen elkaar’. Om de kans op een levendig debat zo groot mogelijk te maken, was gekozen voor een levendig programma. Met een expert panel, drie pittige stellingen en twee deskundige ‘aanjagers’ die voor olie op het vuur zorgden.

Hier leest u het volledige verslag.