Persbericht: wettelijke verankering gedragscode franchise

Steun het wetsvoorstel “Wettelijke verankering gedragscode franchise”

Gisteren heeft het wetsvoorstel “Wettelijke verankering gedragscode franchise” uiteindelijk het daglicht gezien. Het wetsvoorstel beoogt de Nederlandse Franchisecode (NFC) verplicht te stellen en daardoor het evenwicht in de franchiseverhouding te herstellen.

Ondanks constructieve gesprekken tussen vertegenwoordigers van franchisenemers, waaronder de BVFN enerzijds en vertegenwoordigers van franchisegevers anderzijds wijzen franchisegevers toepassing van de NFC helaas af. De BVFN vindt daarom dat wetgeving nu onvermijdelijk is.

Het wetsvoorstel is hier te raadplegen:

Via deze link kunt u tot 25 mei a.s. tevens uw reactie op het voorliggende wetsvoorstel kenbaar maken. De BVFN roept u daartoe ook op. Er zijn al vele reacties gegeven, die u ook via deze internetlink kunt lezen. Het is belangrijk dat ook u vanuit uw eigen formule de politiek laat weten wat u van het wetsvoorstel vindt. U kunt dit doen als individueel franchisenemer, maar ook als vereniging van franchisenemers. Desgewenst kan de BVFN u hierin ondersteunen.

U kunt de NFC overigens raadplegen via deze link. Indien de NFC wet wordt zal dit leiden tot een verbetering van uw positie als franchisenemer.

Helpt u ons de politiek van de noodzaak daarvan te overtuigen? Het kost u niet veel tijd uw reactie te geven.
Namens het bestuur van de BVFN