Vakcentrum

Wetgeving noodzakelijk

De franchisenemers in Nederland zijn met een omzet van 53,5 miljard euro, 331.800 medewerkers en met 33.000 vestigingen een uiterst belangrijke factor in de Nederlandse economie. Dat beschrijft onderzoeksbureau Panteia in haar analyse ‘De economische impact van franchisenemers’. Het onderzoek werd verricht in opdracht van BOVAG en het Vakcentrum ten behoeve van het Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN). Ook blijkt uit het rapport dat de economische impact van franchisenemers in Nederland kleiner is dan in landen waar de positie van franchisenemers wel is beschermd.

Het rapport onderschrijft het belang om deze groep ondernemers een betere positie te geven in hun relatie tot franchisegevers. Naast de economische meerwaarde blijken franchisenemers ook van groot belang voor de lokale economie en leefbaarheid, zo stelt Panteia. Vandaag is het rapport aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat.

In Nederland zijn er zo’n 1.000 franchiseformules actief. De gezamenlijke franchise-omzet is met bijna 23 miljard het grootst in de automotive branche. Franchise-supermarkten zijn goed voor een omzet van ruim 13 miljard. Zowel in de supermarktbranche als in de automotive zijn franchisenemers verantwoordelijk voor ruim een derde van de brancheomzet. Qua aantal werkzame personen wordt de lijst aangevoerd door de supermarkten. De franchisenemers van de supermarktformules geven werk aan ruim 110.000 medewerkers. Bovendien vormen zij vaak de trekker in winkel- en dorpscentra waar ook andere winkels en de horeca van profiteren.

Veelal kleinschalige bedrijven

Hoewel de gezamenlijke franchisenemers in totaal veel omzet en werkgelegenheid realiseren zijn die individuele franchisenemers kleinschalige MKB-ondernemingen, zo stelt Panteia. In veel sectoren is het gemiddelde aantal werkzame personen per franchisenemer slechts 3. De supermarktbedrijven zijn met gemiddeld 56 werkzame personen de grootste werkgevers. Panteia tekent daarbij aan dat het hierbij ook om veel parttimers gaat.

Ook grote maatschappelijke meerwaarde

Naast de economische impact wijst Panteia ook op de maatschappelijke meerwaarde van franchisenemers. Door hun, relatieve zelfstandigheid kunnen franchisenemers goed inspelen op lokale omstandigheden. Zo nemen franchisenemers relatief veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan en zorgen zij voor veel BOL- en BBL-stageplekken voor leerlingen van het MBO. Daarnaast noemt Panteia sponsoring van lokale goede doelen en sportactiviteiten, het nadrukkelijk samenwerken met lokale leveranciers en het organiseren van lokale activiteiten voor de omgeving, zoals een braderie of het sinterklaasfeest.

Vakcentrum blij met initiatief staatssecretaris

Het Vakcentrum is blij met de toezegging van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Zij gaf vorige week in een overleg met de vaste Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat aan te komen met regelgeving om een einde te maken aan de machtsongelijkheid tussen franchisenemers en franchisegevers. Op dit moment is er sprake van een grote machtsongelijkheid tussen franchisenemers en franchisegevers. Vakcentrum en FNN rekenen er dan ook op dat de nieuwe regelgeving de Nederlandse Franchise Code (NFC) wettelijk verankert, in ieder geval alle voor de franchisenemers beschermende maatregelen.

Stringente regelgeving draagt ook bij aan het economisch functioneren, zo blijkt uit onderzoek. De economische impact van franchisenemers in Nederland is bijna 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Daarmee scoort Nederland aanmerkelijk lager dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten waar franchisenemers 7,4% bijdragen aan het BBP. In Australië is het percentage van de franchiseomzet 10,8% van het BBP. Dit zijn landen waar sprake is van stringente regulering op het gebied van franchising.

Bron: www.vakcentrum.nl

Column Ludwig & Van Dam: Positie franchisenemers bij herstructurering franchisegever

Column Ludwig & Van Dam: Positie franchisenemers bij herstructurering franchisegever

Franchisenemers dienen door de franchisegever vooraf adequaat en ruimhartig geïnformeerd te worden over de inhoud en consequenties van (nadere) afspraken die de franchisegever maakt over een voorgenomen herstructurering van de franchisegeversorganisatie, zo is onlangs bepaald in rechte.

Bij de interne franchisegeversorganisatie kunnen soms ingrijpende wijziging in de structuur en de governance doorgevoerd worden. Het gaat dus niet alleen om veranderingen in de merkstrategie, maar ook bijvoorbeeld ten aanzien van de (collectieve) inkoopvoorwaarden en de verstrengeling van belangen met inkooporganisaties of concurrenten. Eén en ander kan tot gevolg hebben dat er voor franchisenemers een hoop zal gaan veranderen.

Herstructurering franchiseformule

Onlangs speelde de volgende zaak. Een franchisegever van een doe-het-zelf formule was op zoek naar draagvlak bij haar franchisenemers voor haar herstructureringsplannen. Aanvankelijk was er onvoldoende draagvlak voor de beoogde herstructurering. Toen de franchisegever haar herstructureringsplannen wilde aanpassen, was de vraag voor diverse franchisenemers wat de aanpassingen zouden zijn. Deze vragen werden naar het oordeel van de franchisenemers echter onvoldoende beantwoord. De franchisegever zette de herstructurering door, maar de franchisenemers legden zich daar niet bij neer. Het kwam tot een rechtszaak. Bij die gelegenheid heeft het gerechtshof de plicht van de franchisegever onderstreept om in dergelijke situaties tijdig en vooraf haar franchisenemers ruimhartig en adequaat te informeren over de gewijzigde herstructureringsplannen.

Uit andere rechtspraak blijkt ook dat franchisenemers bij reorganisaties binnen de organisatie van de franchisegever onder omstandigheden ruimhartig en adequaat geïnformeerd dienen te worden. In veel gevallen neemt de franchisenemersvereniging of franchiseraad dit op zich. Natuurlijk is dat een goede zaak. De collectieve belangen van de franchisenemers dienen dan wel parallel aan de individuele belangen te zijn. De individuele franchisenemers zouden hoe dan ook voor zichzelf moeten bepalen wat hun eigen juridische positie is.

Franchisenemers doen er goed aan om alert te zijn, in gesprek te blijven met de franchisegever en de vragen en antwoorden over en weer zo goed mogelijk schriftelijk te documenteren. Mocht er achteraf toch sprake blijken te zijn van een misverstand of onduidelijkheid, dan kan aan de hand van het gedocumenteerde vast teruggevonden kunnen worden of van adequate en ruimhartige informatievoorziening sprake is geweest.

Alex Dolphijn – Franchiseadvocaat

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies

BEL GRATIS DE FRANCHISENEMERSLIJN