Franchisebeurs Onderneem ’t geannuleerd

Op donderdag 24 en vrijdag 25 september 2020 stond hij eindelijk gepland: de Franchisebeurs “Onderneem ‘t!” in Nijkerk. Helaas is deze editie geannuleerd en wordt de beurs nu doorgeschoven naar volgend jaar. 

Deze beurs is al 17 jaar dé plek om informatie te verzamelen over franchise en contacten te leggen in deze mooie branche. Naast de vele franchiseformules die vertegenwoordigd zijn, kunt u ook deelnemen aan verschillende seminars. Deze 17e editie stond eigenlijk gepland in april van dit jaar, maar door de Corona-maatregelen moest deze worden uitgesteld.

In overleg met de standhouders is besloten dat de Franchisebeurs Onderneem ’t! dit jaar geen doorgang kan hebben. Deze beurs wordt verplaatst naar het najaar van 2021.

Kwalitatief hoogwaardige beurs

De organisatie wil de veiligheid van de bezoekers en standhouders waarborgen en tegelijkertijd een kwalitatief hoogwaardige beurs neerzetten. Ondanks alle inspanningen kan dit niet gegarandeerd worden. Hierdoor is besloten de Franchise beurs een jaar uit te stellen.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en kaartverkoop voor 2021.

Seminar “Klaar voor de nieuwe franchisewet”

Bent u als franchisenemer klaar voor de nieuwe franchisewet? De nieuwe wet treedt per 1 januari 2021 in werking! Deze wet beoogt een versterking van de positie van de franchisenemer en het creëren van meer transparantie. Maar wat betekent dit in de praktijk voor de franchisenemer? In samenwerking met De FranchiseAdviseur en Holla advocaten organiseerden wij onlangs een seminar voor onze leden. Tijdens dit seminar werden de deelnemers bijgepraat over de belangrijkste wijzigingen zoals die door de franchisewet ontstaan.

Speerpunten nieuwe franchise wet

De nieuwe wet franchise omvat vier belangrijke speerpunten, te weten:

 1. Pre-contractuele uitwisseling van informatie.
 2. Zorgplicht tijdens de samenwerking.
 3. Goodwill en post-contractueel non-concurrentiebeding.
 4. Instemmingsrecht franchisenemer.

Onderwerpen seminar franchisewet

Het was een interactieve sessie waarbij onderstaande onderwerpen uitgebreid aan bod kwamen:

 • zorgplicht
 • instemmingsrecht
 • recht op informatie
 • goodwill
 • non-concurrentiebeding
 • inwerkingtreding voor bestaande overeenkomsten.

Rechten van de franchisenemer

Zo werd onder andere besproken welke rechten de franchisenemer heeft bij plannen van de franchisegever die voor de franchisenemer financieel nadelig kunnen uitpakken. Maar ook werd besproken wat er in de franchiseovereenkomst geregeld moet zijn in verband met een goodwillvergoeding bij het beëindigen van die overeenkomst.

Daarnaast werden er verschillende wetsartikelen uit het nieuwe wetsvoorstel uitgelicht en werd er antwoord gegeven op onder meer onderstaande vragen:

 • Hoe is in de nieuwe franchisewet vormgegeven aan de zorgplicht van de franchisegever?
 • Op welke informatie kan de franchisenemer tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst aanspraak maken?
 • Welke bepalingen van de franchisewet gelden direct vanaf de inwerkingtreding en welke bepalingen kennen een uitgestelde inwerkingtreding voor bestaande franchise overeenkomsten?

Krachten bundelen in een franchisevereniging

Duidelijk werd dat het belangrijk is om als franchisenemer goed geïnformeerd te zijn en dat er er in veel gevallen nog nog genoeg geregeld moet worden. Daarnaast kwam het belang van verenigen duidelijk naar voren. Voor franchisenemers is het raadzaam, zeker gezien het instemmingsrecht, om de krachten te bundelen. Dit kan door u aan te sluiten bij bijvoorbeeld een franchisevereniging. Heeft uw franchiseformule nog geen vereniging? Overweeg dan zeker om een vereniging op te richten. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Als lid van de BVFN heeft u gratis toegang tot onze seminars en het portal. In het portal van de BVFN vind u veel informatie over de verschillende onderwerpen die in nieuwe franchisewet benoemd worden.