Persbericht voor franchisenemers

Nieuwe update wetsvoorstel franchise

Op 5 november plaatsten wij een update over het wetsvoorstel franchise. Er zijn nu weer nieuwe ontwikkelingen die wij graag met u delen.
Inmiddels heeft de Raad van State positief geoordeeld over het wetsvoorstel en is het voorstel door Mona Keijzer en Sander Dekker naar de Tweede Kamer gestuurd. Mona Keijzer is staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Sander Dekker is minister voor rechtsbescherming.

Totstandkoming nieuwe wetsvoorstel

Dit nieuwe wetsvoorstel is tot stand gekomen om de verhoudingen tussen franchisegever en franchisenemer zoveel mogelijk gelijk te krijgen. De wet moet er onder andere voor zorgen dat het sluiten van een franchiseovereenkomst transparanter wordt, en dat er een betere informatieoverdracht gaat plaatsvinden. Zodra er meer duidelijkheid komt over het wetsvoorstel, zullen wij u uiteraard verder informeren.Meer informatie over deze ontwikkeling en wat het belang is voor franchisenemers, leest u in het artikel van Retailnews.