Nieuwsbrief 6 maart 2015

Geacht lid van de BVFN,

Inmiddels is het weer de hoogste tijd dat u iets van uw Belangenvereniging verneemt. De ontwikkelingen staan namelijk niet stil. In het hiernavolgende verneemt u in kort bestek een en ander daaromtrent.

Algemene Ledenvergadering 26 januari 2015

Zoals u weet vond op 26 januari jl. de eerste algemene ledenvergadering van de BVFN plaats. Naast de gebruikelijke verslaglegging over het afgelopen verenigingsjaar, werd daarin tevens stilgestaan bij diverse actuele ontwikkelingen in franchiseland en werd de rol van de BVFN in die ontwikkelingen nader besproken. De oplettende lezer heeft te dien aanzien overigens reeds kunnen kennisnemen van het BVFN artikel in het vakblad Franchise+.
Tijdens de ALV is ook een bestuurswisseling voltrokken en bekrachtigd. Wegens toenemende zakelijke verplichtingen heeft de heer H. Holtkamp, franchisenemer van De Hypotheker, moeten besluiten zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen. In zijn plaats is genoemd als bestuurslid echtgenote, mevrouw Emily Holtkamp.
Ook zij is werkzaam binnen de Hypotheker-organisatie en heeft als oud Albert Heijn franchisenemer grote bekendheid met de Ahold franchiseconcepten. Daarnaast was zij tot voor kort werkzaam als docente bedrijfseconomie in het hoger onderwijs, en als zodanig derhalve buitengewoon geschikt als BVFN bestuurder.

Activiteiten

Het ledental van de BVFN groeit gestaag. Ook voor het overige timmert de BVFN fors aan de weg. Op regelmatige basis zit de BVFN onder meer aan tafel met de belangrijkste organisaties in de franchisebranche, waaronder de Nederlandse Franchise Vereniging. In herinnering zij nog maar eens geroepen dat de Nederlandse Franchise Vereniging de BVFN als een serieuze gesprekspartner ziet en sterk hecht aan goede onderlinge contacten, vanzelfsprekend ten goede komend aan franchising in den brede.

Ook met de door het Vakcentrum geïnitieerde organisatie FaNed vindt overleg plaats. Het belangrijkste doel daarvan is voorshands te verzekeren dat beide organisaties elkaar versterken en niet tegenwerken, met wederom de belangen van franchisenemers in Nederland als leidraad. Voor het komend jaar worden door de BVFN diverse activiteiten gepland. Ook wordt gewerkt aan het samenstellen van diverse voordelen voor u als lid. Binnen afzienbare termijn ontvangt u daar nadere informatie over.

Tot slot

De behoefte aan de behartiging van belangen van franchisenemers blijkt onverminderd groot. De continue stijging van het ledental van de BVFN laat dat zien, alsmede de behoefte van diverse externe partijen om met de BVFN in overleg te treden. Te dien aanzien zal het bestuur de komende tijd de nodige activiteiten ontplooien. U zult daar periodiek door middel van nieuwsbrieven als de onderhavige van op de hoogte worden gehouden.

Namens het bestuur van de BVFN

R. Rodenburg
Voorzitter

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *