Persbericht – Tweede Kamer Debat 12 juni 2014

PERSBERICHT

Minister Kamp zegt Tweede kamer toe zelfregulering in de franchisebranche te bevorderen door overleg te initiëren tussen onder andere de BVFN en de NFV en steunt daarmee de oproep van de BVFN tot een meer evenwichtige vorm van franchising en het bestrijden van misstanden.

Op 12 juni jl. vond het Tweede Kamer debat plaats inzake franchising. Politieke partijen blijken verdeeld over de initiatieven van Dion Graus (PVV) en later Mei Li Vos (PVDA) om mede als gevolg van de in de media geëtaleerde excessen franchisewetgeving op te stellen. Sommige partijen willen ook eerst meer onderzoek, alvorens zich over het nut en de noodzaak daarvan uit te laten. Alle partijen onderkennen, evenals de BVFN, wel de ontstane machtsongelijkheid tussen franchisegever en franchisenemer en de daaruit vootrvloeiende knelpunten.

De Minister vindt nader onderzoek en wetgeving mede daarom (nog) niet nodig. Uit overleg tussen de branche zelf zal volgens de Minister eerst moeten blijken in hoeverre er betere spelregels voor franchising kunnen worden opgesteld. Voorts zou er volgens de Minister ook een geschillencommissie moeten komen die een laagdrempelige en haalbare toegang biedt voor franchisenemers tot de oplossing van conflicten. Een lange en kostbare gang naar de rechter zou ook de samenwerking verstoren. Hiertoe zou er een Nederlandse meer moderne en beter te handhaven aanvulling moeten komen op de Europese Erecode inzake Franchising. Wetgeving is dan een stok achter de deur. Ook is de Minister voorstander van een omkering van de bewijslast in prognosezaken. De franchisegever moet in voorkomende gevallen gaan bewijzen dat de prognose wel op juiste en volledige uitgangspunten is gebaseerd, om daarmee de vaak in bewijsnood verkerende franchisenemer tegemoet te komen. De Minister zal het overleg mede initiëren en op de voet volgen, alsmede de Kamer over de uitkomsten daarvan informeren.

Voor Mei Li Vos bleek het antwoord onbevredigend. Zij zal een initiatiefnota voor wetgeving opstellen in de hoop dat Kamp en/of de kamer alsnog overtuigd raakt van de noodzaak daarvan. Graus zal een motie indienen om een beter verdienmodel wettelijk af te dwingen.

De politiek heeft twijfels aan de deskundigheid en representatie van de koepels VNO/NCW en MKB-Nederland als gesprekspartners in gespecialiseerde franchisekwesties. De Minister zal daarom eerst met gespecialiseerde belangenbehartigers overleggen. Daarmee bewijst de BVFN al kort na haar oprichting haar bestaansrecht.

De BVFN is, de enige formele en geheel onafhankelijke vereniging die de belangen van franchisenemers over alle branches heen behartigt. De BVFN staat open voor overleg, omdat dit op korte termijn een aanzienlijke verbetering in de rechtspositie van franchisenemers kan opleveren. Dit in tegenstelling tot andere niet onafhankelijke initiatieven die soms ook hebben aangegeven geen enkele ruimte te willen bieden voor een dergelijk overleg.

Het bestuur van de BVFN roept alle franchisenemers en de besturen van hun formule verenigingen dan ook op om (gratis) lid te worden van de BVFN om daarmee aan de politiek en de NFV te laten zien dat er een absolute noodzaak is om de spelregels voor franchisenemers op een zo kort mogelijke termijn te verbeteren en deze ook laagdrempelig te handhaven. Lid worden is gemakkelijk: gewoon via de button op de website www.BVFN.nl. Het lidmaatschap staat alleen open voor (aspirant) franchisenemers en franchisenemersverenigingen.

Laat zien dat ook u en uw collega`s actief willen meepraten over verbetering van uw rechtspositie en wordt daarvan op de hoogte gehouden.

Een uitgebreider verslag van het Kamerdebat treft u binnenkort aan op de website van de BVFN.

Ronald Rodenburg
Voorzitter BVFN
Nadere info is verkrijgbaar bij het secretariaat van de BVFN, te bereiken via www.bvfn.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *