Nieuwsbrief 14 oktober 2016

Minister werkt aan wettelijke verankering NFC / oproep aan leden BVFN actief deel te nemen aan de implementatie daarvan.
Minister Kamp heeft in het Kamerdebat woensdag jl. aangegeven de Nederlandse Franchise Code wettelijk te verankeren en daartoe nog deze kabinetsperiode met een wetsvoorstel te komen. Hoe dat wetsvoorstel er in de praktijk uit gaat zien is vooralsnog niet bekend. Op 11 oktober 2016 heeft er eveneens een overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de Nederlandse Franchise Vereniging en de Raad Nederlandse Detailhandel enerzijds en de vertegenwoordigers van de franchisenemers (BVFN en FANED) anderzijds om gevolg te geven aan de wederzijdse wens met de huidige code als leidraad tot een sector brede toepassing daarvan te komen.

Wat betreft de BFVN kunnen deze sporen prima naast elkaar staan en zo mogelijk in elkaar worden gevoegd door daartoe met de sector en het ministerie in overleg te blijven.

Het bestuur van BVFN is op zoek naar leden die in dit kader een actieve bijdrage willen leveren aan dit proces. Om tot een zo breed mogelijk draagvlak te komen wordt getracht zowel in branches alswel in omvang van ondernemingen tot een representatieve afvaardiging van franchisenemers te komen. Indien u geïnteresseerd bent zich naast het bestuur in te spannen voor een verbetering van de positie van franchisenemers kunt u zich aanmelden via het secretariaat van de BVFN.
Voor nadere informatie wat de code voor uw franchiseverhouding kan betekenen kunt u altijd contact opnemen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *