Nieuwsbrief 1 juli 2016 – enquête franchisenemers

Beste leden,

Het vakblad Franchise Plus heeft een enquête uitgezet onder franchisenemers. Het is de bedoeling de behoefte van franchisenemers in kaart te brengen, te begrijpen waar ondernemers tegenaan lopen en zodoende te bezien op welke wijze ondernemers beter kunnen worden ondersteund bij het exploiteren van hun onderneming. Uiteraard krijgt dit onderzoek meer gewicht indien er zoveel mogelijk franchisenemers de enquête invullen. De BVFN ondersteunt dit initiatief van harte en verzoek u allen de enquête in te vullen.

De BVFN hoopt de uitkomst van deze enquête te kunnen meenemen in de discussie over de Nederlandse Franchise Code en haar doelstelling franchisenemers betere ondersteuning te bieden om zodoende te komen tot een meer evenwichtige franchiseverhouding.

Door het klikken op onderstaande link kunt u deze enquête invullen.
https://nl.surveymonkey.com/r/5FTX7PM *

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

* de enquête is inmiddels gesloten.