BVFN neemt deel aan rondetafelgesprek Tweede Kamer

Roep om zelfregulering naast wetgeving wordt sterker

Woensdag 21 mei vond het Rondetafelgesprek inzake franchising plaats in de Tweede Kamer. De voorzitter van de BVFN, Ronald Rodenburg nam daaraan desgevraagd actief deel. Vooropgesteld moet worden dat alle aanwezigen enthousiast zijn over het concept franchise en dat het een ondernemingsvorm is welke nog steeds succesvol is, ondanks de (voortdurende) economische crisis. Uit het gesprek bleek voorts dat zowel binnen de groep franchisenemers en de groep franchisegevers de overtuiging heerst dat er ‘ iets’ moet gebeuren in franchiseland. Over de vraag hoe dit dient te worden vormgegeven was minder eensgezindheid. Sommigen sturen aan op wetgeving, anderen zien zelfregulering als beste oplossing. De Belangen Vereniging Franchisenemers Nederland gaat wetgeving bepaald niet uit de weg, maar ziet als overkoepelend orgaan van franchisenemers ook zeker heil in zelfregulering. Afgevaardigden van de Tweede Kamerfracties van de VVD, PvdA, SP, CDA en PVV hebben geluisterd naar de standpunten van aanwezige partijen. Vervolgens werden per fractie een aantal vragen gesteld aan beide groepen.

Situatie in franchiseland

Op dit moment bestaat er geen wetgeving inzake de franchiseovereenkomst. Desalniettemin zijn er een aantal momenten voor/tijdens/na de duur van de franchiseovereenkomst die kunnen zorgen voor geschillen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan het verstrekken van exploitatieprognoses; de onevenwichtigheid van de samenwerking en knellende en onredelijk concurrentie- en te koop aanbiedingsbedingen. Dit waren tijdens het Rondetafelgesprek ook de meest naar voren komende knelpunten.

Wetgeving

Minister Kamp heeft onlangs aangegeven dat hij niet verwacht dat de positie van de franchisenemer zal verbeteren door het invoeren van de voorgestelde wettelijke regeling. Volgens hem zou wel kunnen worden gekeken naar strafrechtelijke aanpak van de excessen; betere voorlichting en een andere vorm van regulering, te weten zelfregulering. Hiermee stemden meerdere aanwezigen van het gesprek in. Hoewel – in navolging van jurisprudentie – uit het Rondetafelgesprek bleek dat de Europese Erecode inzake Franchising, zowel inhoudelijk als handhaafbaar, tekort schiet, wordt de roep om zelfregulering steeds groter. Ook de BVFN ziet in zelfregulering naast wetgeving een eerste instrument om de problemen die ontstaan bij bestaande knelpunten hoofd te bieden.

Algemeen Overleg Tweede Kamer

Op 12 juni zal het Algemeen Overleg plaatsvinden in de Tweede Kamer. Hier zal nader overleg worden gevoerd omtrent het onderwerp franchise. Wij als belangenvereniging voor franchisenemers zitten uiteraard bovenop dit onderwerp en zullen ook blijven benadrukken dat alleen de spelregels evenwichtig en te handhaven zijn als franchise zich als verdienmodel positief kan onderscheiden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *